De Focusbox is een mentaal-emotionele toolbox voor meer inzicht en het trainen van een opbouwende en positieve mindset.
Het is een pakket, op maat gemaakt, dat meer inzicht geeft in de onderliggende mentaal-emotionele kernoorzaak van een bepaald fysiek, mentaal of emotioneel ongemak of pijn en geeft richtlijnen en tools om een nieuwe, meer dienende en positieve mindset binnen dat thema op te bouwen.

De Focusbox bestaat uit:

*Een digitaal onderdeel* – Je krijgt deze informatie via een link naar een persoonlijke pagina op de website aangeleverd. 

– De MAP, via een kinesiologische testing op naam en geboortedatum worden het innerlijke conflict en de bijhorende richtlijnen in kaart gebracht. 

Het is pas door iets bewust te maken dat we kunnen groeien in het maken van nieuwe keuzes en een nieuwe manier van denken, voelen en doen.

*Een box met verschillende onderdelen* – Je krijgt deze schatkist via een postpakket opgestuurd.

– Het KRACHTWOORD, via de kinesiologische testing wordt er een woord vastgelegd in een gepersonaliseerd WearYourFocus-SIERAAD. Het dient als talisman, een constante reminder aan onszelf dat we keuze hebben.  Dat we elk moment opnieuw kunnen kiezen wat we aandacht geven.

We kunnen retraites en workshops en boeken en opleidingen en therapieën en… en… en… volgen, maar als we het niet leren integreren en toepassen in ons leven van alledag, hier en nu, te midden van alle chaos, ongemakken, en strubbelingen die er zijn, komen we geen stap verder. Dan zijn al die inzichten parels voor de zwijnen.

Het persoonlijke Krachtwoord dient als uitnodiging om elke keer opnieuw als we ons angstig, gefrustreerd, bezorgd, teleurgesteld, alleen, ziek, gestresseerd voelen, onze aandacht te richten op ons krachtwoord tot we het VOELEN.

– Een ETHERISCHE OLIE, via de kinesiologische testing wordt de meest passende olie voor het persoonlijke proces bepaald. De olie is een reminder én een ondersteuning. Haar aroma prikkelt ons zenuwstelsel. Haar frequentie brengt ons dichter bij de nieuwe mindset waaraan we bouwen.

– Een symbolisch altaar als KRACHTPLAATS met KRACHTBEELDEN. Het altaar is dan weer bedoeld om een concreet plekje te creëren in onze leefomgeving waar we dagelijks de tijd nemen om te zitten, te mijmeren, te voelen, te mediteren, te focussen. De krachtbeelden zijn vormen uit de heilige geometrie die geselecteerd zijn om hun frequentie en hun effect op ons body-mindsysteem.

– Verder zit er nog een klein notitieboekje bij om dagelijks de observaties van de meditatie in bij te houden en een bladwijzer met de emotionele ladder. De emotionele ladder geeft ons een zicht op waar we ons bevinden in het veld van frequentie…. in een Leven ondermijnende of bekrachtigende zone. En als we ontdekken dat we ons in de ondermijnende zone bevinden, zien we ook welk de eerstvolgende emoties zijn om naartoe te reiken op weg naar het bekrachtigende veld.