Wat hebben we nodig?

  • Naam en voornaam
  • geboortedatum
  • bedenk al even of je het krachtwoord wil voor een bepaald thema in je leven (persoonlijk, relaties, werk, gezondheid, missie, etc.)

Straks kies je welk model (ketting/armband) je wil.

Je zal hiervoor via de knop hieronder doorverwezen worden naar het bestelformulier.

Dit zijn enkele voorbeelden