Terug naar persoonlijke pagina

When life feels stuck, adjust your focus.

FOCUS

Ik heb de focusbox ontwikkeld om je te helpen bij het bewust leren omgaan met aandacht.

Onze eigen binnenwereld, onze mindset is écht het enige in dit leven dat we kunnen leren richting te geven.

Als mensen zijn we gewend om heel veel aandacht te geven aan wat we niet (meer) willen, aan wat we anders willen.

We are wired that way.

Onze allereerste en voornaamste biologische behoefte is overleven. En daar is ons brein en ons autonome zenuwstelsel op ingesteld. Waar is het gevaar? Wat loopt er fout? Hoe kan ik mezelf veilig stellen en beschermen? Hoe kan ik anticiperen op gevaar? Hoe kan ik gevaar herkennen vóór het zich voordoet? enz.

Om dat te kunnen, zijn onze zintuigen gemaakt om de omgeving te scannen en via de interpretatie van ons brein onmiddellijk te reageren op wat mogelijks een gevaar is of simpelweg niet herkenbaar is. Voor wat gecatalogeerd is als gevaar worden instant, zonder langs onze bewuste wil te passeren, de bestaande overlevingsprogramma’s onbewust en automatisch afgespeeld. Als je hand tegen een hete pot komt, trek je bliksemsnel en automatisch je hand terug. Daar heb je niet eerst over moeten nadenken en een bewuste keuze voor moeten maken. ‘It just happens.’ Voor wat we niet kennen, hebben we nog geen geïnstalleerde reactie of gedrag. Dat is al ‘stress’ op zichzelf voor ons overlevingssysteem. Wat hier gebeurt, is dat ons brein in fracties van seconden gaat associëren met wat het wél kent vanuit het verleden en zo toch de meest passende overlevingsstrategie zal in gang zetten. Je bent bijvoorbeeld op vakantie op een ander continent. Je hebt gehoord over vervelende steekvliegen. Je voelt iets kriebelen op je arm en zelfs zonder te kijken sla je naar die plek. Wanneer je beter kijkt, zie je dat het een blaadje van een overhangende tak is die met de wind tegen je arm komt.

Onze biologie is dus primair ontworpen om te overleven.

De essentie van groei en bewustwording is de evolutie van overleven naar leven.

Onze biologie wil overleven.
Onze ziel wil leven.
Ons body-mind-soul-systeem wil allebei.

Wat is dan het verschil tussen overleven en leven?
Daar waar onze biologische (fysiologisch, emotioneel & neurologisch) systemen alles liefst bij het oude bekende wil houden omdat daar geïnstalleerde reacties en gedrag voor bestaan, die voor een gevoel van veiligheid zorgen, wil onze ziel ontdekken, ervaren, exploreren, zijn. Overleven en Leven staan dus haaks op elkaar. Wat op een gegeven moment voor innerlijk conflict zorgt. Wanneer onze primaire biologische behoeften voor overleving in orde zijn. Wanneer we niet letterlijk vanwege fysieke en/of emotionele omstandigheden moeten overleven; bvb honger, koude, hitte, verwondingen, ruzies, angst,… komt het verlangen van de ziel om te exploreren naar de oppervlakte.

Er is echter een kink in de kabel. Bij elke minieme ervaring die bij dat exploreren nog maar ‘ruikt’ naar wat in het verleden ooit als gevaar is ervaren, fysiek of emotioneel, zal meteen onbewust en automatisch een geïnstalleerd overlevingsprogramma afgespeeld worden. Bvb. als je ooit erg bent uitgesloten, vernederd of uitgelachen voor een nieuw idee, dan hebben je brein en zenuwstelsel een overlevingsmechanisme gevormd rond ‘nieuwe ideeën’ uitspreken. Zo gauw je nieuwe ideeën hebt, worden ze meteen de kop ingeduwd, ga je angst en onzekerheid voelen en je automatische reflex zal misschien zwijgen geworden zijn om je te beschermen tegen uitsluiting, vernedering en uitgelachen worden. Als dit lang genoeg duurt, zal je zelfs geen nieuwe ideeën meer krijgen. Voilà lekker veilig. 😉 Of als je ooit écht honger hebt meegemaakt, kan het zijn dat je fysiologie constant en automatisch op een soort van spaarstand blijft staan. Hoe minder voedingsstoffen je nodig hebt, hoe meer kans je hebt om te overleven bij schaarste. Enz, enz.

Het is ook nog belangrijk om te benoemen dat onze fysiologie, onze cellen en ons autonoom zenuwstelsel niet rechtstreeks informatie ontvangen uit onze buitenwereld, maar dat die informatie via de filter van onze zintuigen en ons brein vertaalt wordt naar het lichaam. Onze cellen maken geen onderscheid tussen een reëel gevaar zoals een brand in je huis of dat sollicitatiegesprek van volgende week waar je gedachten constant angstig en zorgelijk naartoe gaan. In beide gevallen geeft je brein een alarmsignaal door aan je lichaam en zal je zenuwstelsel overeenkomstig in overlevingsmodus gaan. Vechten, vluchten, verstijven of voegen…. dat zijn de opties. Je cellen maken dus geen verschil tussen een reëel gevaar of een angstige gedachte. Hoe je iets interpreteert en beleeft, zal zich via je brein vertalen in je lichaam. Je doorbloeding, stofwisseling, hormoonhuishouding, spierspanning passen zich aan en bereiden zich voor op het ‘aanwezige’ gevaar. Als deze toestand lang genoeg duurt of zich vaak genoeg herhaalt, wordt deze specifieke lichaamsconstellatie van een patroon, een automatische reflex die niet meer langs ons bewuste wil of keuze passeert. Vanaf dat moment neemt onze biologie de regie over en leven we op automatische piloot. Onbewust bewegend van het ene programma naar het andere.

Hier komt bewust zijn in het spel. Het startpunt om van overleven naar leven te verschuiven is om die overlevingsprogramma’s op te merken. Louter en alleen al het observeren, het opmerken, maakt dat deze programma’s niet meer onbewust en automatisch zijn en dat is de eerste stap naar de mogelijkheid om een nieuwe keuze te kunnen maken. Jezelf observeren, opmerken wat je denkt, voelt en doet, kortom bewust zijn, is de eerste stap naar Leven, naar échte vrijheid.

De persoonlijke kinesiologische testing van jouw innerlijk confict, richtlijnen en geschenk die je hier op deze pagina in je digitale focusbox vindt, helpen je bij dit proces. Het zorgt ervoor dat je jezelf in die oceaan van ervaringen, emoties, gevoelens en reflexen heel specifiek kan beginnen observeren.
De uitnodiging is om bereid en met open geest naar jezelf te kijken in je leven van alledag en heel concreet jezelf ‘het’ te zien doen. Dat is een fantastische prestatie! Een onbewust patroon is bewust geworden. Nu kan je weer de teugels in handen te nemen. Nu verschuif je van louter overleven naar leven. Vanaf dit punt kan je een nieuwe keuze maken en hier komen de drie richtlijnen in het spel. Ze beschrijven een nieuwe manier om met de dingen om te gaan.

Het CONFLICT beschrijft de innerlijke strijd die je voert en die primair verbonden is aan het thema, de pijn of de ondermijnde emotie die je aangaf. Het is de kern, de wortel van je ‘probleem’.

De RICHTLIJNEN beschrijven specifiek voor jou en binnen jouw primair persoonlijk innerlijke conflict een nieuwe en meer dienende manier om met dezelfde omstandigheden van voorheen om te gaan. Door er mee te experimenteren en ze te integreren in je leven van alledag beweeg je uit je conflict en beweeg je van overleven naar leven.

Het GESCHENK beschrijft wat het je als mens zal opleveren als je de richtlijnen geïntegreerd hebt in je leven van alledag. Het is de kwaliteit die je er gratis bij krijgt door het consequent en toegewijd toepassen van de richtlijnen.

Lees dagelijks de verschillende onderdelen van je digitale focusbox. Het houdt je bij de zaak.

TIP:
Leer conflict, richtlijnen en geschenk van buiten.
Ze van buiten kennen en kunnen opsommen, zorgt ervoor dat ze veel actiever op je radar staan en dat je jezelf veel accurater kan observeren in je denken, voelen, doen.


FREQUENTIE

Alles in dit universum heeft een frequentie. Ook jij hebt een frequentie en die wordt bepaald door de som van al je patronen, waarden, normen, overtuigingen en gedachten die hier en nu actief zijn. De frequentie die je uitzendt, bepaalt wat je in je leven activeert. Dat proces heet resonantie. Jouw frequentie activeert gelijkaardige frequenties in je lichaam en in de wereld en de mensen om je heen.

Als je de richtlijnen in je focusbox hebt geïntegreerd, is je frequentie verhoogd. Het geschenk is daar het bewijs van.

Het KRACHTWOORD dat ik kinesiologisch voor je uittestte is ook een hulpmiddel om op een heel eenvoudige manier IN het moment je frequentie te verhogen. Het krachtwoord is jouw persoonlijke weg van minste weerstand van overleven naar leven. Elke keer je het gevoel van jouw krachtwoord activeert in je lijf doorbreek je de automatische lus van je overlevingsmodus en ga je in je kracht staan. VOELEN is hier het magische woord. Het is pas als je het kan voelen in je lijf dat er werkelijk iets IN het moment geshift is. Via focus en bewuste keuze heeft je brein een nieuwe boodschap aan je lichaam doorgegeven. Je VOELT het. Je autonome zenuwstelsel vertaalt dit naar alle processen en cellen in je lijf, je frequentie is IN dat eigenste moment verhoogd. Je hebt een vicieuze cirkel doorbroken. Je bent instant een ‘betere’ versie van jezelf. Een versie van jezelf dichter bij leven, dichter bij werkelijke vrijheid, dichter bij je zielsverlangen.

De kaarten met de KRACHTBEELDEN uit de heilige geometrie zijn met zorg uitgekozen om ook via die weg je te ondersteunen bij het verhogen van je frequentie. Elke keer je ervoor gaat zitten en met zachte blik ernaar kijkt, shift er iets in je energie en gaat je frequentie omhoog. Aan jou om te leren ze hoog te houden door alle stappen van de focusbox te integreren in je leven van alledag.


ETHERISCHE OLIE

Last but certainly not least…de persoonlijk voor jou kinesiologisch uitgeteste ETHERISCHE OLIE. Ze prikkelt brein en zenuwstelsel en ondersteunt je lichaam en geest op weg naar de beste versie van jezelf.

Ga naar innercoaching.be