Wat is Brain Gym®?

Brain Gym® is de basis van de Educatieve Kinesiologie, ook wel bekend als Edu-K, die ervan uitgaat dat beweging de poort is tot leren. En leren beperkt zich niet tot het schoolse en academische. Leren doen we dagelijks in al onze persoonlijke -, werk- en leefsituaties.

Brain Gym® bestaat uit 26 eenvoudige bewegingen die de drie basisdimensies – Links*Rechts – Boven*Onder – Voor*Achter – van lichaam en brein integreren en zo verbeteringen aanbrengen op het vlak van: concentratie, lezen, schrijven, luisteren, organiseren, communiceren, fysieke coördinatie, creativiteit, begrip, positieve houding en zo veel meer. Brain Gym® maakt het mogelijk om je volledige potentieel in te schakelen met respect voor je eigen unieke ritme.

Brain Gym® ondersteunt kinderen, jongeren, volwassenen en senioren via beweging bij:
– alle persoonlijke leerprocessen
– schoolse vaardigheden
– geheugen
– fysieke prestaties en beweeglijkheid
– grove en fijne motoriek
– aandacht en concentratie
– organisatie en planning
– attitude en motivatie
– communicatievaardigheden
– ontplooien van gaven en talenten
– pijn
– fysieke stabiliteit
– emotioneel evenwicht
– stress release
– algemeen welbevinden

Brain Gym® is door de combinatie van de 26 activiteiten met gerichte observaties en procedures heel eenvoudig en doeltreffend in talloze leersituaties.

Brain Gym® is ontworpen door de pedagogen Dr. Paul Dennison en zijn vrouw Gail E. Dennison.