Welkom

We willen allemaal gelukkig zijn.
We hebben allemaal dat intense verlangen naar een zinvol leven boordevol mogelijkheden.

Geluk, gezondheid of succes ligt niet in het proberen veranderen van de omstandigheden, de ander of dat wat ìs.
Wél in het zien van de uitnodiging die ervan uitgaat.

Als we begrijpen dat alles wat we meemaken een kans is om onze verlangens scherper te stellen, iets bij te leren over onszelf, om te groeien, om onszelf te ont-wikkelen, om steeds verder open te bloeien, dan worden we fan van dat wat ìs.

We kijken dan vol vertrouwen en verwachting uit naar wat het leven voor ons in petto heeft, omdat we weten dat alles door ons en vóór ons gebeurt, in ons eigen voordeel. We zien het misschien niet altijd onmiddellijk…. maar dat hoeft ook niet.
Wat we wél kunnen doen is voor onszelf uitmaken ‘Wie wil ik zijn ONDANKS de omstandigheden?’ en onderzoeken ‘Welke groeikans krijg ik DANKZIJ diezelfde omstandigheden?

Omstandigheden bepalen niet wie iemand is, maar laten zien wie iemand is.

Alle omstandigheden, hoe slecht ook, bieden een unieke kans tot bewustwording en groei.
De manier waarop we die omstandigheden gebruiken als aansporing tot ont-wikkeling…. (of niet), laat zien wie we nu zijn.
De manier waarop we die omstandigheden gebruiken en zin kunnen geven, bepaalt in hoge mate ons gevoel van geluk en welzijn.

En voor die keuze zijn we helemaal zélf verantwoordelijk.

Dat je je leven kunt veranderen door iets in je geest te veranderen, staat niet in de geschiedenisboeken naast de ontdekking van de stoommachine of die van nieuwe werelddelen, maar alle grote denkers weten dat het zo is:

 1. SAMUEL SMILES (1812-1904), oorspronkelijk een schots politiek hervormer, schreef in 1859 in zijn boek Self-help:
  “…de échte revoluties voltrekken zich in de hoofden van de mensen…”
  .
 2. HENRY DAVID THOREAU (1817-1862) Amerikaans schrijver filosoof:
  “ De dingen veranderen niet, wij wel”
  .
 3. MARCEL PROUST (1871-1922) Frans schrijver:
  “De kunst van het leven heeft niets te maken met een geweldige levensstijl, maar met het blijven zien van zin en betekenis ondanks de omstandigheden”
  “Als we ons verzetten tegen de realiteit en verzuchten dat het allemaal anders had moeten zijn, dan zondigen we daarmee tegen het heden met al zijn mogelijkheden.”
  .
 4. DE BIJBEL:
  Want gelijk een mens denkt in zijn hart, zo is hij” ( Spreuken 23:7)
  .
 5. MARCUS AURELIUS (121-180 n.Chr.) Romeins Keizer:
  “Alles in de wereld vormt een eenheid, dus ook de mensheid. Een ander mens verachten, ontwijken of veroordelen komt neer op het tegengaan van de wetten der Natuur. Het is juist door het tegenovergestelde van deze dingen te doen dat we menselijke relaties naar een hoger niveau tillen. Het is belangrijk dat we dingen en mensen accepteren zoals ze zijn in plaats van te willen dat ze anders waren”
  .
 6. LEONARD COHEN (1934-2016) Canadese dichter-schrijver-zanger in zijn lied Anthem:
  “ Luid de klokken die nog luiden kunnen, vergeet de perfectie, in alles zit een barst, zo komt het licht binnen”
  .
 7. SOCRATES (470v.Chr.-399v.Chr) Grieks filosoof:
  “Je kan niemand iets leren, je kan enkel helpen het in zichzelf te ontdekken”
  .
 8. LAO TSE(604 v.Chr.- 507 v.Chr.) Chinese filosoof:
  “We leven in een wereld van orde waarmee we moeten werken, geen chaotische wereld waar we voor onszelf moeten vechten. We vechten niet langer omdat we tot de ontdekking zijn gekomen dat het overeenstemming is, in plaats van zinloos vechten, dat ons laat bereiken wat we nodig hebben.”
  .
 9. BARUCH SPINOZA (1632-1677)Nederlandse filosoof, wiskundige, politiek denker:
  “Klaag en huil niet, word niet verontwaardigd. Begrijp.”
  .
 10. CARL GUSTAV JUNG (1875-1961) Zwitsers psychiater en psycholoog:
  ”Als een innerlijke situatie niet bewust wordt gemaakt, verschijnt ze buiten ons als het noodlot.”
  “Je blik zal enkel helder worden wanneer je in je hart kijkt. Wie naar buiten kijkt, droomt. Wie naar binnen kijkt, wordt wakker.”

___